Videopresentationer från LEOs webbinar ”En variation av trombosföreläsningar”

Tisdagen den 24 nov, hade LEO Pharma nöjet att bjuda in till elektroniskt symposium med internationella föreläsare som prof. Agnes Lee (CAN), prof Simon Noble (GBR), ass. prof. Anna Ågren (SWE). Här nedan presenteras videopresentationerna från mötet. En möjlighet att lära dig mer om det senaste inom trombosområdet.

LEO Pharma’s elektroniska symposium den 24:e November 2020 hade titeln: ”Variation of lectures within the thrombosis area” om Du inte hade möjlighet att delta eller vill se presentationerna igen kommer här inspelningarna från detta symposium. (Bilderna nedan är klickbara.)

Ass. Prof. Anna Ågren – Koagulation department, Medical Director Thrombosis at Karolinska University Hospital, Sweden
Professor Simon Noble – Supportive & Palliative Medicine at Cardiff University, UK
Professor Agnes Lee – Grant Tenure at University of BC, Vancouver, Canada

Rekommenderad fortsatt läsning