Se Prof. Simon Nobles presentation från LEO Pharmas symposium 8 Maj 2023

Se professor Simon Nobles presentation från LEO Pharmas symposium 8 Maj 2023. Titeln på föreläsningen är: Risk-benefit analysis of anticoagulation in elderly cancer patients”
”Risk-benefit analysis of anticoagulation in elderly cancer patients”

Prof. Simon Noble, Palliative medicine at Cardiff University in Wales

Rekommenderad fortsatt läsning