Covid-19, trombos, inflammation och cancer

LEO Pharma har gett ett oberoende utbildningsbidrag till Medscape Education för att erbjuda sina medlemmar kostnadsfritt, en utbildning om tromboser hos Covid-19 patienter, problem med inflammation och cancersjukdom. Utbildningen som tagits fram är avsedd för hematologer, onkologer, akutmedicin, kardiologer samt övrig sjukvårdspersonal som handhar dessa patienter.

Målet med utbildningen är att ge en ökad kunskap om vilken betydelse Covid-19 har för koagulationen, trombosrisken för patienter med Covid-19. Samt en ökad kunskap i hur Covid-19 patienter med tromboser skall omhändertas även de med cancersjukdom. Medscape anlitade ledande experter inom respektive område för denna utbildning, som finns tillgänglig online till nov-2021.

Utbildningen tar 35 min att genomföra om man genomgår hela utbildningen. Klicka på länken nedan för att komma till Medscape där du enkelt skapar ett konto för deras avgiftsfria utbildningar (CME/Education). Du kan också skanna QR-koden för att komma till utbildningen.

www.medscape.org/roundtable/thrombosis-covid

 

Rekommenderad fortsatt läsning