Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling?

Medscape Education har släppt ett online-baserad CME-seminarium för onkologer och hematologer om behandling av cancerassocierad trombos. Ta del av online-kursen här. Kursen är cirka 1,5 är timme lång och förmedlar kunskap om:

…biologin bakom Cancerinflammation och VTE, och de följder som hanteringen av cancerassocierad trombos har på vårdkontinuitet.

…ouppfyllda behov och nyckelutmaningar vid antikoagulantiabehandling av patienter med cancersjukdom

…existerande och nya nyckeldata kring användningen av antikoagulantiabehandling av patienter med cancersjukdom.

Ta del av online-kursen här.

Rekommenderad fortsatt läsning