Injektionsnålens diameter korrelerar med smärtfrekvensen

En injektionsnåls yttre diameter korrelerar signifikant med smärtfrekvensen. Ju tunnare nål, desto mindre är sannolikheten att man upplever smärta, allt enligt en kontrollerad dansk studie1. En minskad yttre diameter på injektionsnålen skulle enligt forskarna kunna påverka patienters följsamhet vid en krävande injektionsregim.

Studien mätte smärtfrekvens, smärtintensitet samt blödningsförekomst vid injektioner med nålar med olika diameter. I studien användes nålar med följande mått: 23G, 27G, 30G och 32G. Ju högre gauge (G) desto tunnare nål. Nålinjektionerna vid studien gjordes med ett automatiskt system med kontrollerad hastighet, injektionsvinkel och djup. Smärtfrekvens och intensitet mättes med hjälp av VAS, Visual analog scale.

Studien visade exempelvis att 63 procent av injektionerna med 23G-nålar orsakade smärta. 53 procent av injektionerna med 27G-nålar orsakade smärta. De tunnaste (32G) nålarna (p < 0.0001) orsakande smärta vid 31 procent av injektionerna.
Vidare orsakade de tjockaste nålarna flest blödningsassocierade injektioner. Injektioner med blödning var 1,3 gånger mer smärtsamma (enligt VAS-skalan) än injektioner utan samtidiga blödningar (p = 0.004).

Förtydligande: Denna studie är inte genomförd med nålar som används på Innohep® sortimentet

1) Somatosensory & Motor Research 2006 Mar-Jun;23(1-2):37-43. Pain following controlled cutaneous insertion of needles with different diameters. Arendt-Nielsen L1, Egekvist H, Bjerring P. Department of Health Sciences and Technology, Aalborg University, Laboratory for Experimental Pain Research, Center for Sensory-Motor Interaction, Aalborg, Denmark.

Rekommenderad fortsatt läsning