CAT kräver en individualiserad medicinering

Dr Agnes Lee intervjuas om behovet att anpassa antikoagulantiabehandlingen mot Cancerassocierad Trombos efter varje enskild patients tillstånd och cancerresa.

Rekommenderad fortsatt läsning

Komplex utmaning att behandla CAT

Tio procent av alla cancerpatienter får blodproppar. Professor Beverly Hunt talar här om de särskilt komplexa utmaningarna och okunskapen kring behandling av VTE bland cancerpatienter.