Månadens patientfall April 2021

Månadens patientfall April 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”April 2021” presenteras avÖverläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall April 2021

Månadens patientfall Mars 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Mars 2021” presenteras av Överläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling?

Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling?

Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling? Medscape Education har släppt ett online-baserad CME-seminarium för onkologer och hematologer om behandling av cancerassocierad trombos. Ta del av online-kursen här. Kursen är cirka 1,5 är timme lång och förmedlar...
Månadens patientfall April 2021

Månadens patientfall Februari 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Februari 2021” presenteras av Överläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall April 2021

Månadens patientfall Januari 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Januari 2021” presenteras av Överläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Kunskapsbrist om risker för VTE

Kunskapsbrist om risker för VTE

Cancerpatienter har bristande kunskaper om risker för VTE En undersökning genomförd 2018 bland cancerpatienter i sex europeiska länder visar att så många som 72 procent av respondenterna var omedvetna om att cancerpatienter löper en högre risk än normalt att utveckla...
Symposium om Cancerassocierad Trombos

Symposium om Cancerassocierad Trombos

European Society of Medical Oncology Congress Barcelona 2019 Sammanfattning av material kring cancerassocierad trombos Kvällssymposium 2019-09-27 “Medscape Oncology Global – The challenge of thrombo-inflammation in cancer. The interplay of factors that impact outcome”...
Fakta om venös tromboembolism

Fakta om venös tromboembolism

Fakta om VTE Fakta om Venös tromboembolism Venös tromboembolism (VTE) är den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen efter kranskärlsjukdom och stroke1. Incidensen av VTE är 1–3 per 1 000 invånare och år2. Risken ökar med åldern och totalt kommer 5–10 % av...