Månadens patientfall Februari 2021

Månadens patientfall Februari 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Februari 2021” presenteras av Överläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall Februari 2021

Månadens patientfall Januari 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Januari 2021” presenteras av Överläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Kunskapsbrist om risker för VTE

Kunskapsbrist om risker för VTE

Cancerpatienter har bristande kunskaper om risker för VTE En undersökning genomförd 2018 bland cancerpatienter i sex europeiska länder visar att så många som 72 procent av respondenterna var omedvetna om att cancerpatienter löper en högre risk än normalt att utveckla...
Symposium om Cancerassocierad Trombos

Symposium om Cancerassocierad Trombos

European Society of Medical Oncology Congress Barcelona 2019 Sammanfattning av material kring cancerassocierad trombos Kvällssymposium 2019-09-27 “Medscape Oncology Global – The challenge of thrombo-inflammation in cancer. The interplay of factors that impact outcome”...
Fakta om venös tromboembolism

Fakta om venös tromboembolism

Fakta om VTE Fakta om Venös tromboembolism Venös tromboembolism (VTE) är den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen efter kranskärlsjukdom och stroke1. Incidensen av VTE är 1–3 per 1 000 invånare och år2. Risken ökar med åldern och totalt kommer 5–10 % av...
Komplex utmaning att behandla CAT

Komplex utmaning att behandla CAT

Komplex utmaning att behandla CAT Tio procent av alla cancerpatienter får blodproppar. Professor Beverly Hunt talar här om de särskilt komplexa utmaningarna och okunskapen kring behandling av VTE bland cancerpatienter. Kontakt på LEO Pharma för mer information Benny...
Detta är djup ventrombos

Detta är djup ventrombos

Detta är djup ventrombos Djup ventrombos, DVT är en vanligare dödsorsak än vad många tror. Denna korta video beskriver DVT och de vanligaste varningssignalerna för DVT. Kontakt på LEO Pharma för mer information Benny Jonsson Nordic Field Access Manager Telefon: +46 70...
CAT kräver en individualiserad medicinering

CAT kräver en individualiserad medicinering

CAT kräver en individualiserad medicinering Dr Agnes Lee intervjuas om behovet att anpassa antikoagulantiabehandlingen mot Cancerassocierad Trombos efter varje enskild patients tillstånd och cancerresa. Kontakt på LEO Pharma för mer information Benny Jonsson Nordic...