Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Juli-Augusti 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Kunskapsbrist om risker för VTE

Kunskapsbrist om risker för VTE

Cancerpatienter har bristande kunskaper om risker för VTE En undersökning genomförd 2018 bland cancerpatienter i sex europeiska länder visar att så många som 72 procent av respondenterna var omedvetna om att cancerpatienter löper en högre risk än normalt att utveckla...
Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Juni 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Juni 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla specialiteter...
Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Maj 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla specialiteter...
Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall April 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”April 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla specialiteter...
Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Mars 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Mars 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla specialiteter...
Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Februari 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Februari 2022” presenterasav Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...