Kunskapsbrist om risker för VTE

Kunskapsbrist om risker för VTE

Cancerpatienter har bristande kunskaper om risker för VTE En undersökning genomförd 2018 bland cancerpatienter i sex europeiska länder visar att så många som 72 procent av respondenterna var omedvetna om att cancerpatienter löper en högre risk än normalt att utveckla...
Månadens patientfall Januari 2023

Månadens patientfall Januari 2023

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Januari 2023” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall Januari 2023

Månadens patientfall December 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”December 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall Januari 2023

Månadens patientfall November 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”November 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall Januari 2023

Månadens patientfall Oktober 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Oktober 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall Januari 2023

Månadens patientfall September 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”September 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall Januari 2023

Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Juli-Augusti 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...