Covid-19, trombos, inflammation och cancer

Covid-19, trombos, inflammation och cancer

Covid-19, trombos, inflammation och cancer LEO Pharma har gett ett oberoende utbildningsbidrag till Medscape Education för att erbjuda sina medlemmar kostnadsfritt, en utbildning om tromboser hos Covid-19 patienter, problem med inflammation och cancersjukdom....
Månadens patientfall Juni 2021

Månadens patientfall Juni 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Juni 2021” presenteras avÖverläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall Juni 2021

Månadens patientfall Maj 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Maj 2021” presenteras avÖverläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall Juni 2021

Månadens patientfall April 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”April 2021” presenteras avÖverläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall Juni 2021

Månadens patientfall Mars 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Mars 2021” presenteras av Överläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling?

Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling?

Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling? Medscape Education har släppt ett online-baserad CME-seminarium för onkologer och hematologer om behandling av cancerassocierad trombos. Ta del av online-kursen här. Kursen är cirka 1,5 är timme lång och förmedlar...
Månadens patientfall Juni 2021

Månadens patientfall Februari 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Februari 2021” presenteras av Överläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...