All artiklar från aktuell forskning
Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

” 19-årig kvinna sökt barnmorska för
2v sedan och fått p-piller utskrivet.
Har börjat med dem, nekar graviditet.
Insjuknar 2v senare med huggsmärta i
bröstet, hjärtklappning och lätt andnöd”

läs mer
Kunskapsbrist om risker för VTE

Kunskapsbrist om risker för VTE

Mer än 7 av 10 cancerpatienter är okunniga om förhöjda risker för VTE. Det visar en omfattande undersökning hos cancerpatienter i sex europeiska länder.

läs mer
Månadens patientfall Juni 2022

Månadens patientfall Juni 2022

” 41-årig man söker med huggsmärta
i flanken och andnöd. Det finns ingen
känd hereditär koagulationsrubbning
eller tidigare venösa tromboser hos
patienten.”

läs mer
Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Maj 2022

” 43-årig kvinna med fotledsfraktur
Ramlar av sin häst i samband med
ridtur och hästen råkar därefter
trampa på hennes vänstra
underben och fotled.”

läs mer
Månadens patientfall April 2022

Månadens patientfall April 2022

” 74-årig kvinna med nylig stroke
och utbredd lungemboli. Inkommer
till akutsjukhus med svår andnöd
efter misstänkt krampanfall med
medvetandepåverkan.”

läs mer