“Kalkylera risken för VTE hos cancerpatienter”

Rekommenderad fortsatt läsning