Cookiepolicy för trombosaktuellt.se

innohep strävar efter att erbjuda en transparent webbplats med det innehåll som är mest relevant för dig. För det ändamålet använder vi teknik som kan samla in, behandla och sortera information om hur du och andra besökare använder https://trombosaktuellt.se (”webbplatsen”). Med hjälp av denna policy vill vi skapa insyn och ge dig en fullständig överblick över vad behandlingen av dina personuppgifter innebär, vad du måste vara medveten om samt dina alternativ för att invända mot behandlingen.

Behandling av personuppgifter med hjälp av cookies

innohep’s användning av cookies kan innefatta behandling av dina personuppgifter, och vi rekommenderar därför att du också läser vår dataskyddspolicy. Där beskrivs vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter.

Samtycke

innohep använder nödvändiga cookies när du använder webbplatsen. Om du har gett ditt samtycke använder innohep och tredjepartsleverantörer andra cookies enligt beskrivningen i cookiemeddelandet nedan. Mer information om hur du drar tillbaka ditt samtycke finns i avsnittet 4 nedan.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som webbplatsen placerar på din dators hårddisk, din smartphone eller en annan elektronisk enhet. Men med ”cookies” avses i denna policy och i samtyckestexten även andra typer av automatiserad datainsamling, t.ex. Flash-cookies (lokala delade objekt), webblagring (HTML5), JavaScript eller cookies som placeras genom användning av andra typer av programvara. Ordet ”cookies” avser även information om IP- och MAC-adresser och annan information om din enhet.
Cookies kan användas av innohep och tredje part.
Det finns i princip två typer av cookies: tillfälliga cookies och permanenta cookies. Tillfälliga cookies är länkade till det aktuella besöket på webbplatsen och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies, däremot, lagras i din utrustning. Permanenta cookies tar bort sig själva efter en viss tid, men kommer att förnyas varje gång du besöker webbplatsen.

Hur undviker jag och tar bort cookies?

Om du inte vill att innohep ska placera eller läsa cookies (förutom nödvändiga cookies) på din utrustning längre har du möjlighet att dra tillbaka eller ändra ditt samtycke genom att klicka på cookieikonen längst ner till vänster på den här webbplatsen. Du kan också blockera eller ta bort cookies i din webbläsare. Hur det går till beror på vilken typ av webbläsare du använder. Tänk på att om du använder flera webbläsare måste du ta bort cookies i alla dessa. Som användare behöver du också vara medveten om att webbplatsen kanske inte fungerar optimalt om du tar bort eller blockerar cookies.