Månadens patientfall
Månadens patientfall Januari 2023

Månadens patientfall Januari 2023

”83-årig kvinna med cancer och
lungemboli. Hon har hypertoni och har
haft en stroke. Bröstcanceropererad för
två år sedan, man såg då tecken på
skelettmetastaser som ej åtgärdats”

läs mer
Månadens patientfall September 2022

Månadens patientfall September 2022

”En tidigare frisk 31-årig man sökte
akutmottagningen med bröstsmärta
och andfåddhet. DT-thorax med kontrast
påvisade stora centrala lungembolier
och högerkammarbelastning”

läs mer
Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

” 19-årig kvinna sökt barnmorska för
2v sedan och fått p-piller utskrivet.
Har börjat med dem, nekar graviditet.
Insjuknar 2v senare med huggsmärta i
bröstet, hjärtklappning och lätt andnöd”

läs mer
Månadens patientfall Juni 2022

Månadens patientfall Juni 2022

” 41-årig man söker med huggsmärta
i flanken och andnöd. Det finns ingen
känd hereditär koagulationsrubbning
eller tidigare venösa tromboser hos
patienten.”

läs mer
Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Maj 2022

” 43-årig kvinna med fotledsfraktur
Ramlar av sin häst i samband med
ridtur och hästen råkar därefter
trampa på hennes vänstra
underben och fotled.”

läs mer
Månadens patientfall April 2022

Månadens patientfall April 2022

” 74-årig kvinna med nylig stroke
och utbredd lungemboli. Inkommer
till akutsjukhus med svår andnöd
efter misstänkt krampanfall med
medvetandepåverkan.”

läs mer
Månadens patientfall Januari 2022

Månadens patientfall Januari 2022

” 92-årig dam ramlar utomhus under
hundpromenad och slår i huvudet.
Inkommer akut, anger huvudvärk.
Hon är vaken och är lätt allmän-
påverkad men har inga pareser”

läs mer
Månadens patientfall November 2021

Månadens patientfall November 2021

”78-årig man med höftledsartros.
Ensamstående man, aldrig varit
rökare, nekar alkohol, har arbetat
i hela livet. Ingen övervikt och är
vältränad. Söker för smärta i höft”

läs mer
Månadens patientfall Oktober 2021

Månadens patientfall Oktober 2021

”92-årig dam med bröstsmärta
och hjärtklappning. I bakgrunden
finns; hypertoni, glaukom och en
stroke för fem år sedan med kvar-
varande vänstersidig svaghet”

läs mer
Månadens patientfall Juni 2021

Månadens patientfall Juni 2021

”67-årig kvinna med smärta i en axel söker akut p.g.a. smärta i vänster axel som hon haft i cirka 4 dagar. Även haft ont nedanför vänster armhåla.”

läs mer
Månadens patientfall Maj 2021

Månadens patientfall Maj 2021

”42-årig kvinna med feber, muskelvärk och huvudvärk. Gift, 2 barn, röker ej. Arbetar med media. Lätt depression, tar escitalopram. Nekar tidigare trombossjukdom.”

läs mer
Månadens patientfall April 2021

Månadens patientfall April 2021

”17-årig flicka med akut insättande bröstsmärta och andnöd inkommer akut en tidig vintermorgon. Står på P-piller sedan fyra månader. Ingen känd tidigare trombos”

läs mer
Månadens patientfall Mars 2021

Månadens patientfall Mars 2021

”67-årig man inkommer med akut ”strokelarm”. Gift, hypertoni, står endast på enalapril 10 mg. I samband med promenad upptäcker frun att patienten börjat prata sluddrigt.”

läs mer
Månadens patientfall Februari 2021

Månadens patientfall Februari 2021

”77-årig kvinna med yrsel och utmattning. Mycket aktiv icke-rökande dam med hypertoni. Fått höftprotes för några år sedan p.g.a. artros, fick en postoperativ DVT”

läs mer
Månadens patientfall Januari 2021

Månadens patientfall Januari 2021

”57-årig ensamstående f.d. rökande man med typ 2 diabetes, övervikt, vikt 110 kg. Även KOL, hypertoni och sömnapné. Inkommer akut med hosta, andnöd, feber och nedsatt ork sedan några veckor.”

läs mer