Månadens patientfall
Månadens patientfall September 2022

Månadens patientfall September 2022

”En tidigare frisk 31-årig man sökte
akutmottagningen med bröstsmärta
och andfåddhet. DT-thorax med kontrast
påvisade stora centrala lungembolier
och högerkammarbelastning”

läs mer
Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

” 19-årig kvinna sökt barnmorska för
2v sedan och fått p-piller utskrivet.
Har börjat med dem, nekar graviditet.
Insjuknar 2v senare med huggsmärta i
bröstet, hjärtklappning och lätt andnöd”

läs mer
Månadens patientfall Juni 2022

Månadens patientfall Juni 2022

” 41-årig man söker med huggsmärta
i flanken och andnöd. Det finns ingen
känd hereditär koagulationsrubbning
eller tidigare venösa tromboser hos
patienten.”

läs mer
Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Maj 2022

” 43-årig kvinna med fotledsfraktur
Ramlar av sin häst i samband med
ridtur och hästen råkar därefter
trampa på hennes vänstra
underben och fotled.”

läs mer
Månadens patientfall April 2022

Månadens patientfall April 2022

” 74-årig kvinna med nylig stroke
och utbredd lungemboli. Inkommer
till akutsjukhus med svår andnöd
efter misstänkt krampanfall med
medvetandepåverkan.”

läs mer
Månadens patientfall Januari 2022

Månadens patientfall Januari 2022

” 92-årig dam ramlar utomhus under
hundpromenad och slår i huvudet.
Inkommer akut, anger huvudvärk.
Hon är vaken och är lätt allmän-
påverkad men har inga pareser”

läs mer
Månadens patientfall November 2021

Månadens patientfall November 2021

”78-årig man med höftledsartros.
Ensamstående man, aldrig varit
rökare, nekar alkohol, har arbetat
i hela livet. Ingen övervikt och är
vältränad. Söker för smärta i höft”

läs mer
Månadens patientfall Oktober 2021

Månadens patientfall Oktober 2021

”92-årig dam med bröstsmärta
och hjärtklappning. I bakgrunden
finns; hypertoni, glaukom och en
stroke för fem år sedan med kvar-
varande vänstersidig svaghet”

läs mer
Månadens patientfall Juni 2021

Månadens patientfall Juni 2021

”67-årig kvinna med smärta i en axel söker akut p.g.a. smärta i vänster axel som hon haft i cirka 4 dagar. Även haft ont nedanför vänster armhåla.”

läs mer
Månadens patientfall Maj 2021

Månadens patientfall Maj 2021

”42-årig kvinna med feber, muskelvärk och huvudvärk. Gift, 2 barn, röker ej. Arbetar med media. Lätt depression, tar escitalopram. Nekar tidigare trombossjukdom.”

läs mer
Månadens patientfall April 2021

Månadens patientfall April 2021

”17-årig flicka med akut insättande bröstsmärta och andnöd inkommer akut en tidig vintermorgon. Står på P-piller sedan fyra månader. Ingen känd tidigare trombos”

läs mer
Månadens patientfall Mars 2021

Månadens patientfall Mars 2021

”67-årig man inkommer med akut ”strokelarm”. Gift, hypertoni, står endast på enalapril 10 mg. I samband med promenad upptäcker frun att patienten börjat prata sluddrigt.”

läs mer
Månadens patientfall Februari 2021

Månadens patientfall Februari 2021

”77-årig kvinna med yrsel och utmattning. Mycket aktiv icke-rökande dam med hypertoni. Fått höftprotes för några år sedan p.g.a. artros, fick en postoperativ DVT”

läs mer
Månadens patientfall Januari 2021

Månadens patientfall Januari 2021

”57-årig ensamstående f.d. rökande man med typ 2 diabetes, övervikt, vikt 110 kg. Även KOL, hypertoni och sömnapné. Inkommer akut med hosta, andnöd, feber och nedsatt ork sedan några veckor.”

läs mer