Kunskapsbrist om risker för VTE

Kunskapsbrist om risker för VTE

Cancerpatienter har bristande kunskaper om risker för VTE En undersökning genomförd 2018 bland cancerpatienter i sex europeiska länder visar att så många som 72 procent av respondenterna var omedvetna om att cancerpatienter löper en högre risk än normalt att utveckla...
Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling?

Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling?

Hur hantera tromboinflammation vid cancerbehandling? Medscape Education har släppt ett online-baserad CME-seminarium för onkologer och hematologer om behandling av cancerassocierad trombos. Ta del av online-kursen här. Kursen är cirka 1,5 är timme lång och förmedlar...