Månadens patientfall Juli-Augusti 2021

Månadens patientfall Juli-Augusti 2021

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Juli-Augusti 2021” presenteras avÖverläkare Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...