Månadens patientfall September 2022

Månadens patientfall September 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”September 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall September 2022

Månadens patientfall Juli-Augusti 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Juli-Augusti 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...
Månadens patientfall September 2022

Månadens patientfall Juni 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Juni 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla specialiteter...