Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Maj 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla specialiteter...
Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall April 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”April 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla specialiteter...
Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Mars 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Mars 2022” presenteras av Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla specialiteter...
Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Februari 2022

Månadens patientfall Månadens patientfall ”Februari 2022” presenterasav Öl Mårten Söderberg Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla...