Aktuellt inom Trombos från LEO Pharma

Här publiceras aktuella artiklar inom området.

Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Maj 2022

” 43-årig kvinna med fotledsfraktur
Ramlar av sin häst i samband med
ridtur och hästen råkar därefter
trampa på hennes vänstra
underben och fotled.”

läs mer
Kunskapsbrist om risker för VTE

Kunskapsbrist om risker för VTE

Mer än 7 av 10 cancerpatienter är okunniga om förhöjda risker för VTE. Det visar en omfattande undersökning hos cancerpatienter i sex europeiska länder.

läs mer

Diagnostiska hjälpmedel

Intervjuer

Komplex utmaning att behandla CAT

Komplex utmaning att behandla CAT

Tio procent av alla cancerpatienter får blodproppar. Professor Beverly Hunt talar här om de särskilt komplexa utmaningarna och okunskapen kring behandling av VTE bland cancerpatienter.

läs mer

Kongressrapporter och studier

Alla artiklar

Kunskapsbrist om risker för VTE

Kunskapsbrist om risker för VTE

Mer än 7 av 10 cancerpatienter är okunniga om förhöjda risker för VTE. Det visar en omfattande undersökning hos cancerpatienter i sex europeiska länder.

läs mer

Utbildning

Månadens patientfall

Månadens patientfall Maj 2022

Månadens patientfall Maj 2022

” 43-årig kvinna med fotledsfraktur
Ramlar av sin häst i samband med
ridtur och hästen råkar därefter
trampa på hennes vänstra
underben och fotled.”

läs mer
Månadens patientfall April 2022

Månadens patientfall April 2022

” 74-årig kvinna med nylig stroke
och utbredd lungemboli. Inkommer
till akutsjukhus med svår andnöd
efter misstänkt krampanfall med
medvetandepåverkan.”

läs mer